B2B webshop

Hvem tænker på, hvilken udvikling af teknologi, der ligger bag, når man søger ind på en b2b webshop løsning? Det er nok de færreste, der gør det. Der ligger et enormt arbejde, både fysisk, men også hjernemæssigt. Der er mange tråde, der skal knyttes sammen for at få den helt perfekte løsning. Derfor er det også bedst at få en professionel leverandør på til dette.

Ved at investere virksomhedens penge på en professionel webshop leverandør, sikres der høj kvalitet og viden. Navipartner er en af disse leverandører, der sikrer, at kunden får den mest optimale løsning til at få kunder i deres b2b shop. Din virksomhed kan sælge mere med en stærk b2b webshop baseret på Magentos B2B-modul. Ved dette får din virksomhed en effektiv b2b platform, hvor den sparer ressourcer på alt fra at oprette kundekonti til at fremsende fakturaer.

Fordelene

Der er mange fordele ved at bruge en b2b webshop:
Differentieret visning af produkter og rabatter, administration af hvilke produkter og rabatter den enkelte kunde ser, giver kunderne hjælp til selvhjælp, kunderne kan selv hente relevante rapporter, hurtig oprettelse af kundekonti, kundekonti kan oprettes allerede på første møde, styr på fakturering og levering, vær sikker på at fakturerings- og leveringsadresser er korrekte, hele ordreflowet i samme system, man undgår at bruge flere systemer til modtagelse af ordrer.
Vi bygger din B2B-webshop oven på vores standard-webshop, NP Ecommerce. Det betyder, at du ud over de funktioner, der er specifikke for din B2B-webshop, får en lang række standardfunktioner med, blandt andet

Undgår fejl

Navipartner bygger din virksomheds B2B webshop oven på Navipartners standard webshop, NP Ecommerce. Det betyder, at din virksomhed ud over de funktioner, der er specifikke for din B2B-webshop, får en lang række standardfunktioner med blandt andet. Ikke mange virksomheder besidder den samme erfaring og viden som en specialiseret b2b shop leverandør. Din virksomhed vil derfor kunne fokusere på sine kerneydelser, mens Navipartner tager sig af drift og sikkerheden.

Close