Stå stærkere i den globale konkurrence.

PLM er et samspil af mennesker, processer, produkter og software, der hjælper den enkelte virksomhed til at opnå sine forretningsmål. PLM handler om at arbejde optimeret sammen på tværs af funktioner, landegrænser og gennem hele netværket af partnere omkring de data der definerer produktet. Der er typisk allerede optimeret en del på arbejdsprocesserne indenfor de enkelte funktionsområder, men der er hos mange virksomheder et stort uudnyttet potentiale i at optimere processerne på tværs.

windchill product lifecycle management

Ved at implementere PLM change management ud fra en PLM-strategi, der understøtter forretningsstrategien, kan der frigøres ressourcer, som kan anvendes til at skabe flere og bedre produkter og sikre eller udbygge positionen overfor konkurrenterne. I vore løsninger er change managment PLM-teknologien konfigureret, så den passer til den enkelte virksomhed, baseret på vore erfaringer og best practices fra industrien.

Windchill Product Lifecycle Management (PLM) håndterer alle virksomhedens digitale data og processer under fuld kontrol i form af versionsstyring, life-cycle-state-styring og logning. Windchill PLM udgør den kritiske back-bone for firmaets data, styklister og processer og tillader interessenterne kontrolleret adgang til alle relevante data via et browser-interface. Windchill PLM kan konfigureres til specielle behov med et minimum af kodning og et minimum af indsats i forbindelse med opgraderinger.

Outsourcing af udviklings- og konstruktionsopgaver er en af de muligheder mange danske virksomheder benytter sig af for at stå stærkere i den globale konkurrence, men der er mange udfordringer. Mange danske virksomheder har gennem de seneste år flyttet dele af produktionen til områder med lavere omkostninger end i Danmark, men det vil fremover ikke kun være produktionen der outsources. En del virksomheder har allerede erfaret, at de mere videnstunge opgaver også kan outsources. Der uddannes mange dygtige ingeniører i f.eks. Kina og Indien hvortil en del outsourcing af videnstunge opgaver allerede foregår. Vi har dog stadig i Danmark en fordel i de gode innovative kompetancer, der hersker i vores virksomhedskultur, så den optimale løsning ser vi som global produktudvikling, hvor der både udvikles i Danmark og i lavtlønsområder samtidig.

Close